Barion Pixel

ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozat

 

Kérjük, gondosan olvasd el az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot, mielőtt megrendelnéd a Manókommandó Télapó levelét! Az oldal használatával elismered, és elfogadod a szabályzatot, melyet kizárólag azok használhatják, akik elfogadják és betartják az itt leírt szabályokat. Amennyiben nem értesz egyet a leírt szabályzattal, kérjük ne használd az oldalt!

A megrendelés alkalmával megadott adatokat a ManóKommandó kizárólag a megrendeléshez teljesítéséhez, hírlevél küldéshez használja, tárolja. A ManóKommandó nem jogosult harmadik fél részére átadni az adatokat kivéve ha alvállalkozó közreműködését veszi igénybe pl.: posta vagy más futárszolgálat. Adataid kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az adatkezelés jogalapja, illetve jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

A ManóKommandó oldalán történő megrendelés leadására magyar nyelven kerül sor. A megrendelés leadásával a Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.

Szállító vállalja, hogy a megrendelést követően az általa küldött visszaigazolásban szereplő feltételeknek megfelelően teljesít. A megrendelések egyedi azonosítóval rendelkeznek. A Megrendelő a megrendelés sorszámára hivatkozva kérheti a leadott megrendelés módosítását. Amennyiben bármely feltételben változás áll be a visszaigazolás megküldése után, de még az áru kiszállítása előtt, Szállító köteles Megrendelőt azonnal értesíteni a Megrendelő által megadott elérhetőségeken, valamint az új adatokat írásban is rögzíteni és megküldeni Megrendelő részére e-mail-ben.

Fizetési feltételek

Előre utalással a visszaigazoló e-mail-ben megadott adatok alapján vagy online bankkártyás fizetéssel a megrendelést követően.

Információ tulajdon joga

Kijelentjük, hogy Mira Webdesign Studio Bt. birtokolja az oldalainkon látható információkat, beleértve mind a szövegeket, mind a képi tartalmakat. A www.manokommando.hu oldalainak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki a www.manokommando.hu oldalon regisztrálja magát, vagy a facebook oldalunkon regisztrál, adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

A www.manokommando.hu honlapon található szövegek, írások, grafikák és képek szerzői jogvédelem alatt állnak, kizárólagos tulajdonosuk a Manokommando képviseletében Mira Webdesign Studio Bt.

Ezen írások, információk utánközlése csak a jogtulajdonos írásos engedélyével lehetséges. A weboldalon található mesék és versek saját felhasználásra szabadon nyomtathatók, terjeszthetők a szerző és a forrás megjelölésével.

Az adatkezelés adatai:

 • A szolgáltató neve: Mira Webdesign Studio Bt.
 • A szolgáltató székhelye: 1171 Budapest, Tanár u. 8.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@manokommando.hu
 • A szolgáltató cégjegyzék száma: 01-06-796441
 • A szolgáltató adószáma: 28701006-1-42
 • A szolgáltató telefonszáma: +36-30-339-5938
 • A szerződés nyelve: magyar
 • A tárhely-szolgáltató neve: Ace Telecom Kft.
 • A tárhely-szolgáltató címe: 1037 Budapest, Zay u. 3.
 • A tárhely-szolgáltató e-mail címe:office@acetelecom.hu
 • A tárhely-szolgáltató weboldala: http://acetelecom.hu

Szállítás

A küldemények kézbesítése:

 • Házhozszállítás Foxpost futárszolgálattal
 • Csomagautomatába szállítás Foxpost futárszolgálattal

A szállítástól elállás

Ha a Szállító nem tudja a megrendelést teljesíteni, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve nem áll módjában teljesíteni a szolgáltatást ez esetben tájékoztatja a Megrendelőt! Szerződés nem kerül megkötésre kiskorúakkal. A megrendelő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése

A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

A fogyasztót megillető elállási jog alól kivételt képeznek az alábbi esetek:
A fogyasztó a kormányrendelet szerint nem gyakorolhatja elállási jogát lezárt csomagolású termék adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Megrendelő a csomagolást felbontotta. A ManóKommandó egyedi matricával látja el a csomagokat, és a logisztikai ráragasztott matrica etikettjével. Az egyedi matrica megsértése (felbontás, eltávolítás, felnyitás, stb.) kizárja a 45/2014. (II.26.) Korm. Rend. szerinti elállás jogát. A jelen fejezetben rögzített, a 45/2014. (II.26.) Korm. Rend. szerinti szabályok csak a Polgári Törvény könyvről szóló 2013. évi V. tv. Megrendelő és az Szállító között létrejövő szerződésekre és az azzal kapcsolatos tájékoztatásra, jogokra terjed ki. A Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősül: „a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy” (azaz ember).

Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó megrendelési rendszere (szoftver) a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a weboldalon található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben, vagy telefaxon kerülhet sor (fax-szám, mail cím, telefon).

Általános feltételek

Megrendelő kijelenti, hogy mind a tudnivalók, mind ezen szerződés tekintetében a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről szerződésnek minősül, melyhez kötve van. Megrendelő a rendelés/ei elküldésével, jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtakat betartja.

Panaszkezelés

Amennyiben Megrendelőnek kifogása van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a megrendeles@manokommando.hu e-mail címen vagy telefonon a 06303395938 számon közölheti. A panaszt a ManóKommandó kivizsgálja és 5-15 munkanapon belül jegyzőkönyvben választ küld a vásárló panaszával kapcsolatosan, illetve ez idő alatt törekszik a probléma megoldására. A panaszkezelés, illetve a megoldás bizonyos esetekben azonban ennél hosszabb időt is igénybe vehet, amit a Megrendelő tudomásul vesz. Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az esetleges jogviták elbírálására Felek (hatáskörtől függően) a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve az általános illetékesség szerinti megyei bíróságot kötik ki. A jelen szerződésben és az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollévők között kötött szerződésekről vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a regisztrációval megadott e-mail címre a Manókommandó jogosult a megrendeléssel és saját szolgáltatásainak/termékeinek értékesítésével kapcsolatban levelet küldeni.

X
0
  0
  Kosarad
  Kosarad jelenleg üresVissza a webshopba